Cjeloviti razvojni program

Cjelovitim razvojnim programom kroz brigu o djeci predškolske dobi i njihovom svestranom aktivnošću, a u skladu s temeljnim odgojnim ciljem, zadacima i zakonitostima psihofizičkog razvoja djece, osiguravamo povoljne uvjete i omogućavamo da ona radosno prožive djetinjstvo, da se osjećaju sigurna i sretna i da se maksimalno razvijaju njihove tjelesne i mentalne sposobnosti, spoznajne, emocionalne i voljne osobine, smisao za uredan, higijenski, skladan i prijateljski način života u zajednici.

Cjeloviti razvojni program se izvodi kao:

  • Poludnevni program
  • Cjelodnevni program

Odgojne skupine su formirane kao mješovite odgojne skupine koje podrazumijevaju skupinu djece različitih uzrasta. 

Potencijal mješovite odgojno-obrazovne skupine krije se upravo u tome da se mlađa djeca uz stariju osjećaju hrabrije, otvorenije i opuštenije te lakše i brže uče. Starija djeca su primjer mlađima, brinu za njih, pokazuju im kako naučiti nešto novo, čime mlađe potiču i ohrabruju, a sami učvršćuju samopouzdanje i uče iznositi vlastite stavove i ideje. Svi zajedno postaju zreliji i odgovorniji. Djeca na prirodan način uče međusobno surađivati, pomagati, dijeliti. Također, imaju mogućnosti odabrati mlađeg ili starijeg partnera za igru, ovisno o svojim potrebama i interesima. U konačnici, u mješovitoj skupini osim mlađe i starije djece najčešće postoje i djeca iste dobi, tako da djeca imaju mogućnost odnosa i s vršnjacima.

Ovaj pozitivni utjecaj djece jednih na druge očituje se u svim područjima razvoja, posebice  spoznajnom (razmišljanje, stjecanje novih znanja i vještina, rješavanje problema, istraživanje), socio-emocionalnom (druženje, pružanje pomoći, dogovor oko korištenja stvari, sposobnost čekanja na red, samokontrola, samostalnost, suradnja i timski rad) te komunikaciji i govoru (druženje djece različite dobi pozitivno utječe na razvoj govora mlađe djece i usvajanje novih riječi).

Posebno naglašavamo da je važno od malena usvojiti spoznaju da nismo svi jednaki i nemamo svi iste mogućnosti – ali da je to u redu. Atmosfera u  mješovitim skupinama je slična onoj u obitelji ili životu općenito, gdje je uvijek netko stariji, a netko mlađi, netko sposobniji, a netko manje sposoban, netko bolji, a netko lošiji u nekoj aktivnosti. Na taj način učimo prihvaćati druge, ali i sebe onakve kakvi jesmo i imamo mogućnost razvijati vlastite sposobnosti i talente, a ne se uspoređivati i natjecati s drugima.

RASPORED DNEVNIH AKTIVNOSTI

7:00 – 8:00 – Cjelodnevni Program

Prijem djece

Boravak po centrima aktivnosti

8:00 – 8:45

Pripreme za doručak

Doručak

8:45 – 9:00

Higijenske aktivnosti

Pripreme za jutarnji sastanak

9:00 – 10:00

Jutarnji sastanak

Usmjerene i individualne aktivnosti

ODGOJNA SKUPINA PČELICE

ODGOJNA SKUPINA ZVONČIĆI

10:00 – 10:45 Boravak/aktivnosti u dvorištu

10:00 – 11:00 Boravak po centrima

                        Individualni rad

10:45 – 11:30 Boravak po centrima

                       Individualni rad

11:00 – 12:15 Boravak/aktivnosti u dvorištu

11:30 – 11:50 Ručak

                       Samostalno pospremanje nakon ručka

12:15 – 12:45 Ručak

                        Samostalno pospremanje nakon ručka

11:50 – 12:00 Higijenske aktivnosti

                       Pripreme za odlazak kući djece koja su 

                       Na poludnevnom boravku

12:45 – 13:00 Higijenske aktivnosti

                        Propreme za odlazak kući djece koja ne ostaju

                        Pripreme za popodnevni odmor djece koja ostaju

12:00 - 13:00 Boravak po centrima

                       Pripreme za popodnevni odmor djece koja ostaju

13:00 - 15:00 Popodnevni odmor

                      Individualne aktivnosti

13:00 - 15:00 Popodnevni odmor

                      Individualne aktivnosti

15:00 - 15:30 Pripreme za užinu

                      Užina

15:00 - 15:30 Pripreme za užinu

                      Užina

15:30 - 16:00 Boravak pocentrima aktivnosti

                      Priprema za odlazak kući

15:30 - 16:00 Boravak po centrima aktivnosti

                      Priprema za odlazak kući

 

Obvezni program za djecu pred polazak u školu

U školu s osmijehom na licu!

Obvezni program predškolskog odgoja i obrazovanja namjenjen je svoj djeci u godini pred polazak u osnovnu školu ukoliko nisu obuhvaćena nekim programom predškolskog odgoja i obrazovanja i obuhvaća aktivnosti u ukupnom trajanju od minimalno 150 sati. Provodi se sukladno donesenom programu Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanskog kantona.

Programom se svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu želi osigurati optimalne uvjete za razvoj i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove izazove u školskom okruženju. Osnovna zadaća Programa je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Specifični ciljevi koji se Programom ostvaruju su razvoj osnovnih vještina i sposobnosti (vođenje brige o samome sebi,  unaprjeđivanje socijalnih vještina), učiti kako učiti, razvijanje predčitačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina, razvoj suradničkih odnosa u grupi djece te razvoj vještina dogovaranja i pridržavanja pravila.

Prvi pidžama party

Pidžama party Zabava u našem vrtiću se ne događa samo kada roditelji rade. Zabava se događa onda...

Motus

Motus Pčelice su danas od ranog jutra osnažili svoje tijelo uz tjelovježbu. Vježbe za djecu...

Krokodil i kravata

Krokodil i kravata Ako niste sigurni kako rade najbolje mame, DOĐITE U ZVONČIĆE Današnji gost je...

logo

O nama

Javna ustanova Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf – Uskoplje je javna predškolska odgojno – obrazovna ustanova u kojoj se provodi odgoj, obrazovanje, njega, zdravstvena zaštita, prehrana i skrb o djeci od 3 godine do polaska u osnovnu školu....

KONTAKT

JU Dječji vrtić Zvončić

Kralja Tomislava bb.

Gornji Vakuf- Uskoplje

Bosna i Hercegovina

+387 30 494-750

E-mail

djvrticzvoncicgvu@gmail.com

JU Dječji vrtić Zvončić - 2021 sva prava pridržana Design and development logo